Project Category: Yönetim

ARUDEP Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı
Project

ARUDEP Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı

Uygulama Hakkında Yenilikçi ve daha yaşanabilir teknolojileri kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı (ARUDEP), bilgi kaynaklarını yönetebilmek, kaynakları doğru ve etkin kullanmak, şehirde yaşayanları bilgilendirerek hayatı kolaylaştırmak için hazırlanmış, belediyelerin insana temas ettiği akıllı şehir uygulamalarındandır. Yazılımı, Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemler Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile...

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Veri Merkezi
Project

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Veri Merkezi

Uygulama Hakkında İris ve Parmak İzi Tanıma Sistemi Yangına Dayanıklı Çelik Kapılar ve Dolaplar, Giriş/Bulunduğu Koridor ve İç Ortam Kameralı İzleme, 2 Adet Eş Yaşlanma Prensibiyle Çalışan 70 KW Gücünde Yedekli İklimlendirme Sistemi, Otomatik Yangın Algılama Sistemi, Otomatik Yangın Söndürme Sistemi (Novec 1230), Giriş, çıkış, sıcaklık, nem, su baskını, elektrik kontrolü ve hareket algılama cihazı...

İlan Reklam Online Denetleme Sistemi-İRODES
Project

İlan Reklam Online Denetleme Sistemi-İRODES

Uygulama Hakkında Belediye sınırlarının il sınırlarına genişlemesi ile ilan ve reklam elemanlarından alınan gelirin arttırılması, tahakkuklandırma ve tahsilata ilişkin sahada yaşanan sıkıntıların azaltılması için geliştirilen bir projedir. Proje kapsamında e-belediye sistemine entegre yazılım geliştirilmiş görevli personelin tablet bilgisayarına yüklenmiş ve sahada kullanımına sunulmuştur. İlan ve reklam vergisi gelirlerinin arttırılması amacıyla yapılan proje ile; sahada ilan ve...

Gelişmiş Internet Ağı
Project

Gelişmiş Internet Ağı

Uygulama Hakkında Fiber Optik altyapılarımız ile toplam 58 adet birimin Bilgi İşlem Merkezine F/O bağlantısı yapılmıştır. Bunun yanında 54 adet  Şehir Kamerası da aynı fiber altyapıyı kullanmaktadır. Proje ile şehrin belirli bölgelerinde vatandaş için ücretsiz ve güvenli Wifi noktaları oluşmuş durumdadır. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Gelişmiş internet ağı sayesinde şehrin birçok bölgesine güvenilir ve ücretsiz internet...

E-BELEDİYE/ Denetim Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Denetim Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Denetim Bilgi Sistemi; Belediye suçlarına ilişkin alınan önleyici tedbirler ve tespit edilen suçlara ait tüm bilgileri kayıt altına alarak takibi yapılabilmektedir. Toplu taşıma araç ruhsatları, Güzergah izin Belgeleri, Günlük Çalışma, Sıhhi-Gayri Sıhhi İş yerleri, İdari Yaptırım- Tespitler ve İş yeri İzin Belgeleri kayıt altına alınarak takibinin yapıldığı yazılımdır. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Raporlama Önleyici...

E-BELEDİYE/ Orkestra Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Orkestra Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  Orkestra Bilgi Sistemi ile öğrenci kayıt işlemi, günlük ders yoklamaları, sınıf ve sınav takipleri yapılabilir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Vatandaş odaklı eğitim Raporlama

E-BELEDİYE/ Huzurevi Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Huzurevi Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  Huzurevi Bilgi Sistemi; psikolojik, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan veya yaşlılık hizmetine ihtiyaç duyan elli sekiz yaş üzerindeki yaşlıların huzurevine kabulü ve terk etmesine kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm işlemlerini kayıt altına almak, huzurevinde yapılan tüm işlemleri kontrol edebilmek, iş sürecini iyileştirecek, diğer birimler ile bütünleşik çalışmaya olanak sağlayacak, kullanıcıların işlerini...

E-BELEDİYE/ Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Proje Yönetimi Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Proje Yönetimi Bilgi Sistemi belediyemiz birimleri tarafından yürütülen işlerin takibinin yapıldığı harita destekli bir uygulamadır. Birim amirleri tarafından oluşturulan işler personele havale edilerek aşama aşama sisteme girişi sağlanır. Oluşan verilen üst yönetim tarafından da üst yönetici ekranında harita üzerinden izlenebildiği bir yazılımdır. Uygulanın Sağladığı Faydalar Proje Yönetimi Kolaylığı Tek merkezden denetim