Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı Şehir Bursa / Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı Şehir kavramı günümüzde ülke ve şehir yönetimlerinin sıkça dile getirdiği, hakkında toplantılar düzenleyip yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı şehir yönetimlerine getirilen güncel ve teknoloji tabanlı bir kavramdır. Dünya’da şehirlerdeki nüfus gittikçe artmaktadır. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2010 da Dünya üzerinde yaşayan toplam nüfusun %52 olduğu, 2020 de bu sayının %56, 2050 itibariyle de % 67 olacağı belirtilmiştir. Şehir nüfuslarının artması ile enerji, su, ulaşım, iletişim vb. kaynakların daha verimli kullanılması gerekecektir. Şehirlerdeki kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla teknolojinin desteği alınarak tüm sistemlerin entegre, yapıların, yönetim ve insanların birbiriyle iletişiminin üst seviyede olduğu “Akıllı Şehir” kavramı ortaya çıkmaktadır. Özellikle internet altyapı teknolojilerinin yaygınlaşması, veri alışveriş hızlarının artması ile nesnelerin interneti ve Akıllı Şehir içerikleri zenginleşmiştir. Akıllı şehir teknolojinin desteği ile;

Kaynakların etkin yönetildiği

Sürdürülebilir kalkınma hedefli

Yaşam kalitesine odaklı

Rekabetçiliğin geliştirilmesi hedefli

Katılımcılığın artırılması

İletişim kanallarının artırılması alanında ortaya çıkan yeniliklerin şehir hayatında uygulamaya konulması sonucu ortaya çıkan şehir demektir.

Dünyada Akıllı Şehirler ?

Dünya üzerinden gelişmişlik düzeyi ve teknolojik yatırımlarla kendini gösteren bazı Akıllı Şehir örnekleri Barselona, Kopenhag, Londra, Singapur, Seul, San Francisco, Tokyo gibi şehirlerdir.

Ülkemizde Akıllı Şehirler?

Şehirlerdeki Nüfus

Dünya Bankası verilerine göre Dünya’da 2015 yılında şehirlerde yaşayan nüfus %53,9 dur. OECD raporlarına göre bu oran 2015 yılında %80 iken ülkemizde bu oran %73,4 olarak belirlenmiştir.

Yasal Mevzuat

Ülkemizde “Akıllı Şehirler” ile ilgili yasal mevzuat gün geçtikçe zenginleşmekte ve kamusal altyapılar bu yönde hazırlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı 2019 yılı Aralık itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Bağlantılar

Akıllı Şehir Yeşil Bursa’ya Hoşgeldiniz.