İlan Reklam Online Denetleme Sistemi-İRODES

Uygulama Hakkında

Belediye sınırlarının il sınırlarına genişlemesi ile ilan ve reklam elemanlarından alınan gelirin arttırılması, tahakkuklandırma ve tahsilata ilişkin sahada yaşanan sıkıntıların azaltılması için geliştirilen bir projedir. Proje kapsamında e-belediye sistemine entegre yazılım geliştirilmiş görevli personelin tablet bilgisayarına yüklenmiş ve sahada kullanımına sunulmuştur.
İlan ve reklam vergisi gelirlerinin arttırılması amacıyla yapılan proje ile; sahada ilan ve reklam elemanlarının lazer metre ile ölçümü, mükellef sorgulama, beyan sorgulama, yeni beyan oluşturma, beyan tahakkuku, yoklama, tahakkuk ihbarnamesi ve ödeme gibi işlemler online olarak yapılabilmektedir.

İRODES ile;

  • İş süreçlerinde kısalma
  • Online çalışma imkanı
  • Ofis ve Saha çalışmalarında kolaylık
  • Hızlı ve sürdülebilir işlemler
  • Gelir arttırma
  • Maliyeti azaltma gibi avantajlar sağlanmıştır.

 

Uygulamanın Sağladığı Faydalar

Akıllı Yönetim