Project Category: E-Belediye

E-BELEDİYE/ Denetim Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Denetim Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Denetim Bilgi Sistemi; Belediye suçlarına ilişkin alınan önleyici tedbirler ve tespit edilen suçlara ait tüm bilgileri kayıt altına alarak takibi yapılabilmektedir. Toplu taşıma araç ruhsatları, Güzergah izin Belgeleri, Günlük Çalışma, Sıhhi-Gayri Sıhhi İş yerleri, İdari Yaptırım- Tespitler ve İş yeri İzin Belgeleri kayıt altına alınarak takibinin yapıldığı yazılımdır. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Raporlama Önleyici...

E-BELEDİYE/ Orkestra Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Orkestra Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  Orkestra Bilgi Sistemi ile öğrenci kayıt işlemi, günlük ders yoklamaları, sınıf ve sınav takipleri yapılabilir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Vatandaş odaklı eğitim Raporlama

E-BELEDİYE/ Huzurevi Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Huzurevi Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  Huzurevi Bilgi Sistemi; psikolojik, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan veya yaşlılık hizmetine ihtiyaç duyan elli sekiz yaş üzerindeki yaşlıların huzurevine kabulü ve terk etmesine kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm işlemlerini kayıt altına almak, huzurevinde yapılan tüm işlemleri kontrol edebilmek, iş sürecini iyileştirecek, diğer birimler ile bütünleşik çalışmaya olanak sağlayacak, kullanıcıların işlerini...

E-BELEDİYE/ Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ Proje Yönetimi Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Proje Yönetimi Bilgi Sistemi belediyemiz birimleri tarafından yürütülen işlerin takibinin yapıldığı harita destekli bir uygulamadır. Birim amirleri tarafından oluşturulan işler personele havale edilerek aşama aşama sisteme girişi sağlanır. Oluşan verilen üst yönetim tarafından da üst yönetici ekranında harita üzerinden izlenebildiği bir yazılımdır. Uygulanın Sağladığı Faydalar Proje Yönetimi Kolaylığı Tek merkezden denetim

E-BELEDİYE/ İmar Uygulama Bilgi Sistemi
Project

E-BELEDİYE/ İmar Uygulama Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında İmar Uygulama Bilgi Sistemi ile bilginin her seferinde yeniden girilmesinden ziyade bir kez girildikten sonra paylaşılması, aynı zamanda belediye içerisinde diğer müdürlüklerle de entegre yapının kurulduğu, yapı ve zemin etütleri, kaçak yapı takipleri, yapı ruhsatları ve kurum kayıtları (müteahhit, mühendis, sürveyan) kayıtları tutulabilir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar İmar kayıtlarının tek merkezden yönetilmesi Raporlama

E-BELEDİYE
Project

E-BELEDİYE

Uygulama Hakkında E-Belediye uygulaması Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iç süreçlerinde kullandığı dijital, tamamen kendi sunucularımızda çalışan, geliştirmeyi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın kendi yazılım ekibiyle yaptığı bir yönetim yazılımıdır. Zaman içerisinde eklemeler yapılmış ana modül sayısı 42 olmuştur. Bu her bir ana modül altında birimlerin iş ve işlemlerini yürüttükleri ayrı Bilgi Sistemi adını verdiğimiz bölüm/bölümler bulunmaktadır. Uygulamada genel...

E-BELEDİYE/ E-Teklif
Project

E-BELEDİYE/ E-Teklif

Uygulama Hakkında Uygulama üzerinden firmalar elektronik ortamda teklif verebilir, teklifin durumunu görebilir. Teklif verme son saatine kadar tekliflerini değiştirebilirler. Bugüne kadar toplamda ( Ekim 2016 itibariyle) Güncel durumda 332 firma teklif verebilecek durumdadır. Linkinden elektronik ortamda teklif verilebilmektedir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Dijital ortamda teklif verebilme Firmalara teklif vermede kolaylık

  • 1
  • 2