Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akillisehirbursa/domains/akillisehir.bursa.bel.tr/public_html/wp-content/themes/dream-city/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 557

Kategori: <span>YÖNETİŞİM</span>

Kameralı Araç Takip Sistemi
Yazı

Kameralı Araç Takip Sistemi

Uygulama Hakkında Çevre Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren denetim araçlarının hareket halinde 360 derece panoramik görüntülerini 3G bağlantısı ile merkeze anlık olarak izleme ve kaydetme yeteneğine sahip kameralı araç takip sisteminin kurulumları tarafımızca yapılmış olup Zabıta, Ulaşım ve İtfaiye araçlarına kameralı araç takip sistemi projelendirme çalışması devam etmektedir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Vatandaşa hizmet kalitesinin arttırılması...

Akıllı Baskı Kontrol Sistemleri
Yazı

Akıllı Baskı Kontrol Sistemleri

Uygulama Hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesine alınan baskı hizmetleriyle birlikte akıllı ve verimli bir sistem kurulmuştur. Tüm belediyeye 61 adet cihazla hizmet verilmekte olup özetle; Tüm baskı hizmetleri tek merkezden yönetilmektedir. Merkezi bir yönetim sistemi kullanılmaktadır. Personel kart veritabanı ile yazıcı yetkilendirme veritabanı eşleştirilerek otomatik ve akıllı bir kontrol sistemi kurulmuştur. Uygulamanı Sağladığı Faydalar Merkezi yönetim...

Makine ve Sürücü Verimliliğini Arttırma Projesi
Yazı

Makine ve Sürücü Verimliliğini Arttırma Projesi

Uygulama Hakkında Verimlilik Proje Ödülleri 2016 Kamu Kategorisi İkincilik Ödülü Talep, planlama, görevlendirme, görev birleştirme, izleme ve analiz etme işlemlerini yönetim bilgi sistem üzerinden yaparak araç, yakıt, zaman ve personel tasarrufu sağlamak, Makine ve sürücü taleplerini anlık karşılamak, Atıl makine ve sürücü kapasitesini minimize etmek, Sürücü görevlendirmelerini adil ve hakkaniyete uygun planlayarak personel motivasyonu artırmak...

E-BELEDİYE
Yazı

E-BELEDİYE

Uygulama Hakkında E-Belediye uygulaması Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iç süreçlerinde kullandığı dijital, tamamen kendi sunucularımızda çalışan, geliştirmeyi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın kendi yazılım ekibiyle yaptığı bir yönetim yazılımıdır. Zaman içerisinde eklemeler yapılmış ana modül sayısı 42 olmuştur. Bu her bir ana modül altında birimlerin iş ve işlemlerini yürüttükleri ayrı Bilgi Sistemi adını verdiğimiz bölüm/bölümler bulunmaktadır. Uygulamada genel...

E-BELEDİYE/ Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
Yazı

E-BELEDİYE/ Proje Yönetimi Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Proje Yönetimi Bilgi Sistemi belediyemiz birimleri tarafından yürütülen işlerin takibinin yapıldığı harita destekli bir uygulamadır. Birim amirleri tarafından oluşturulan işler personele havale edilerek aşama aşama sisteme girişi sağlanır. Oluşan verilen üst yönetim tarafından da üst yönetici ekranında harita üzerinden izlenebildiği bir yazılımdır. Uygulanın Sağladığı Faydalar Proje Yönetimi Kolaylığı Tek merkezden denetim

E-BELEDİYE/ Huzurevi Bilgi Sistemi
Yazı

E-BELEDİYE/ Huzurevi Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  Huzurevi Bilgi Sistemi; psikolojik, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan veya yaşlılık hizmetine ihtiyaç duyan elli sekiz yaş üzerindeki yaşlıların huzurevine kabulü ve terk etmesine kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm işlemlerini kayıt altına almak, huzurevinde yapılan tüm işlemleri kontrol edebilmek, iş sürecini iyileştirecek, diğer birimler ile bütünleşik çalışmaya olanak sağlayacak, kullanıcıların işlerini...

E-BELEDİYE/ Orkestra Bilgi Sistemi
Yazı

E-BELEDİYE/ Orkestra Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  Orkestra Bilgi Sistemi ile öğrenci kayıt işlemi, günlük ders yoklamaları, sınıf ve sınav takipleri yapılabilir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Vatandaş odaklı eğitim Raporlama

E-BELEDİYE/ Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi
Yazı

E-BELEDİYE/ Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında  BUSMEK – BUMEP –BENMEP – Orkestra Başvuru Sistemi ile kursiyer kayıtları tutulabilir, ders, yoklama, not takipleri yapılabilir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Vatandaş odaklı eğitim hizmeti ve raporlaması

E-BELEDİYE/ Denetim Bilgi Sistemi
Yazı

E-BELEDİYE/ Denetim Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Denetim Bilgi Sistemi; Belediye suçlarına ilişkin alınan önleyici tedbirler ve tespit edilen suçlara ait tüm bilgileri kayıt altına alarak takibi yapılabilmektedir. Toplu taşıma araç ruhsatları, Güzergah izin Belgeleri, Günlük Çalışma, Sıhhi-Gayri Sıhhi İş yerleri, İdari Yaptırım- Tespitler ve İş yeri İzin Belgeleri kayıt altına alınarak takibinin yapıldığı yazılımdır. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Raporlama Önleyici...

E-BELEDİYE/ Hukuk İşleri Bilgi Sistemi
Yazı

E-BELEDİYE/ Hukuk İşleri Bilgi Sistemi

Uygulama Hakkında Hukuk İşleri Bilgi Sistemi ile dava, icra takip dosyaları ve kararları kayıt altına alınarak takibinin yapıldığı yazılımdır. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Hukuk İşleri Takibi Raporlama