Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akillisehirbursa/domains/akillisehir.bursa.bel.tr/public_html/wp-content/themes/dream-city/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 557
Üç Boyutlu Bina Modeli Üretim
Üç Boyutlu Bina Modeli Üretim

Üç Boyutlu Bina Modeli Üretim

Proje Adı: 3 Boyutlu Bina Modeli Üretimi

Proje Bilgileri:

BUSKİ tararfından gerçekleştirilen Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi kapsamında üretilen arazi modeli ve halihazır harita verilerinden 3 boyutlu bina modelleri üretilmiştir. Yaklaşık 500 km2’lik yüzölçümüne sahip meskun alanlarda 2017 yılı Kasım – Aralık tarihli veriler, diğer alanlarda 2016 yılına ait veriler kullanılmıştır.

Bina modeli üretimi sırasında CAD veri yapısındaki halihazır haritalardan bina verileri ayrılarak CBS veri yapısına (SHP formatı) dönüştürülmüştür. CBS veri yapısına dönüştürülen bina verileri arazi modeli ile çakıştırılmış, binaların zemin kotları öznitelik olarak kaydedilmiştir. Daha sonra CAD formatında bulunan bina çatı kotları öznitelik olarak veri tabanına kaydedilmiştir. Binaların çatı kotları ile zemin kotları arasındaki fark hesaplatılarak cm hassasiyetinde bina yükseklikleri elde edilmiş, 17 ilçe 1058 mahallenin tamamnında toplam 520.000 bina 3 boyutlu modellenmiştir.

Üretilen Verilerin Kullanım Alanları:

İHA İle Kaçak Yapılaşmanın Tespit Edilmesi Projesinin altlık verisini oluşturmaktadır. Ayrıca bina yükseklik analizi, silüet analizi çalışmaları ile kentsel dönüşüm çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Proje Kapsamında Kullanılan Yazılımlar:

Veri Üretimi: ArcGIS, Quantum GIS, Global Mapper, Verilerin Gösterimi: Google Earth

Yorum Bırakın