Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akillisehirbursa/domains/akillisehir.bursa.bel.tr/public_html/wp-content/themes/dream-city/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 557
YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi
YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi
YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi
YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi
YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi

YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi

Proje Adı: Yatırım İzleme Sistemi

Proje Bilgileri:

Yatırım İzleme Sistemi, belediyemiz bünyesinde saha yatırımları kapsamında yürütülen projelerin tek merkezden takip altında tutulması için belediyemiz personelince öz kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş yerli ve milli bir yazılımdır.

Yatırım İzleme Sistemine aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmuştur:

  • Belediye ve BUSKİ yatırımlarına ait güncel bilgilere (proje adı, yüklenici adı, proje durumu, proje bedeli, gerçekleşme oranı, yükleniciye ödenen bedel, sözleşme bitiş tarihi vb.) anlık olarak ulaşılamaması
  • Yatırımlara ait güncel bilgilere ulaşmada yaşanan zaman kaybı
  • Yatırımların konum bazlı takip edilememesi
  • Yatırımlara ait raporlama ihtiyacı
  • İş süreçlerinin takip ihtiyacı

Yatırım İzleme Sistemine veri girişi Belediye Başkanlığımız bünyesinde 4 yatırımcı Daire Başkanlığı, BUSKİ bünyesinde 7 yatırımcı Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Sistem Web tabanlı olup, ortamdan bağımsız şekilde Belediye ve BUSKİ ağına bağlı tanımlı kullanıcılar tarafından farklı cihazlarla (Bilgisayar, Tablet, Telefon, vb) kullanılabilmektedir.

Yatırım izleme Sistemi’nde veri giriş arayüzü ve yönetici arayüzü olmak üzere 2 farklı arayüz tasarlanmıştır. Yönetici arayüzünde, sahada konum otomatik olarak belirlenmekte o bölgedeki tüm yatırımlara ait özet bilgilerin görüntülenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca projeler arasında arama yapılabilmekte mahalle, ilçe ve il bazında yapılan yatırımlara dair rapor oluşturulabilmektedir.

Yatırım İzleme Sistemi geliştirilmesinde ASP.NET MVC, JavaScript, CSS, HTML, Oracle gibi teknolojiler kullanılmıştır. Belediye ve BUSKİ birimlerinde kullanılmaya açılmış olan sistem güvenlik testleri ve kullanıcı arayüzü tasarımı geliştirilmesi sebebiyle dış ağlarda kullanıma kapalıdır. Sistem ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. 

Projenin Hedefi:

Belediyemiz tarafından yürütülen yatırımlarda kaynak planlaması yapılması, gerekli işlerin birleştirilmesi ve mükerrer yatırımlardan kaçınılması hedeflenmiştir.

Yorum Bırakın