Project Category: Çevre

Buski Sabit GPS Ağı Projesi
Project

Buski Sabit GPS Ağı Projesi

Uygulama Hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen BUSKİ Sabit GPS Ağı (BUSAGA Projesi); Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan 2017 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında yapılan ön değerlendirmede başarılı bulundu. Proje,  ön elemeyi geçen diğer projelerle yarışacak. Ödül alan projelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. BUSKİ Emlak İstimlak Dairesi...

Metan Gazından Enerji Üretimi
Project

Metan Gazından Enerji Üretimi

Uygulama Hakkında Bursa Kent Katı Atık Depolama Alanında enerji üretimini sağlayan sistem; yatay ve düşey borulama sistemiyle oluşan gaz toplama sistemi ve gazı çeken booster sisteminden oluşmaktadır. Borular ile enerji tesisine getirilen gaz, jeneratörler vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Yerel hava kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olur Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı...

Buski Scada Merkezi
Project

Buski Scada Merkezi

Uygulama Hakkında SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition-Veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemidir.) SCADA sistemi ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, Çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilmektedir. BUSKİ İçme Suyu SCADA Sistemi 08.2008 tarihinde kurulumu tamamlanıp faaliyetlerine başlamıştır. BUSKİ SCADA SİSTEMLERİ MERKEZİNDE İçme Suyu...

Hızlı Geçiş Sistemi
Project

Hızlı Geçiş Sistemi

Uygulama Hakkında Yenikent Katı Atık Depolama Alanında Online Başvuru ve Kantarla Entegre Edilmiş Hızlı Geçiş Sistemi’’ yapılması planlanmaktadır. Uygulamanın Sağladığı Faydalar Bursa Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Yenikent Katı Atık Depolama Alanında, giriş-çıkışlarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önlemlerin alınabilmesi, atık başvurularının daha hızlı hale getirilerek hizmet kalitesinin arttırılması, insana dayalı hataların minimize...

Deniz Süpürgelerinin Takibi
Project

Deniz Süpürgelerinin Takibi

Uygulama Hakkında GPS yardımı ile deniz süpürgelerinin rotaları takip edilip kirliliğin yoğun olduğu yerler tespit edilmektedir. Bu uygulama ile  deniz süpürgelerinin rotaları adapte edilip  daha verimli çalışması  hedeflenmekte ve Belediyemiz bünyesindeki  kıyı ve plajların haritalar üzerinde işaretlenerek temizlenecek yerler ve halkın bizlere belirtiği noktalar işçilere verilmektedir. Bu proje ile temizlik işlemleri efektif bir şekilde yürütülmektedir. Uygulamanın...

Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi
Project

Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi

Uygulama Hakkında Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Tesisinde çamurun yerinde en az çevresel etki oluşturarak ve tüm çevresel sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf edildiği örnek bir tesistir. Toplam 96 ton kuru-katı madde/gün içerikli çamur yakma kapasitesine göre çift hat olarak tasarlanan sistemde yakma gerçekleştirilmektedir. Kazanımlar -Çıkan küller asfalt üretim yada beton tesislerde hammadde olarak kullanılabilmektedir....

HES-HidroElektrik Santraller
Project

HES-HidroElektrik Santraller

Uygulama Hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi enerjide çevreci uygulamalarını RES ve GES ile birlikte HES lerle de devam ettirmektedir. İlimizde 2 adet HES faaliyet göstermekte, 1 adet inşaatı devam eden, 3 adet projelendirme aşamasında ve 1 adet de ön fizibilite çalışması yapılan HES mevcuttur. İşletmeye alınan HES tesisi 2 adet D0 HES TESİSİ (500 Kw) 2015...

RES-Rüzgar Enerji Santralleri
Project

RES-Rüzgar Enerji Santralleri

Uygulama Hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak temiz ve çevreci enerji kaynaklarının kullanımı ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda şehrin uygun bölgelerine Rüzgar Enerji Santralleri (RES) kurulması hedeflenmekte, bu amaçla fizibilite çalışmaları yürütülmektedir. Kurulma aşamasında 1 adet, ölçüm aşamasında 3 adet RES mevcuttur. İhaleye çıkılan RES tesisi (1 adet) Tepedevrent RES (300 Kw) Yıllık toplam tahmini üretim...

3 Boyutlu Kent Rehberi
Project

3 Boyutlu Kent Rehberi

Uygulama Hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip olduğu verilerin gösterimi amacı ile Web Tabanlı 3 Boyutlu Kent Rehberi projesi gerçekleştirmiştir. Proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu uydu görüntüsü, adres verisi, önemli yerlere(hastane, okul, turistik tesisler v.b.) ve ulaşım verilerine kolay, hızlı ve anlaşılır bir şekilde ulaşılabilir. 3 Boyutlu Kent Rehberi’nin gerçekleştirilmesinde Türk Mühendislerce geliştirilen ve milli...

Hafriyat Takip Sistemi
Project

Hafriyat Takip Sistemi

Uygulama Hakkında Hafriyat kamyonlarının araç takip sistemi ve damper sensörü taktırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde hafriyat kamyonları izlenebilmekte ve kaçak döküm yapması engellenmektedir. Ancak araç takip sistemi ve damper sensörü takılı olmayan kamyonların tespiti için MOBESE sisteminden yararlanılması düşünülmektedir. MOBESE kameralarının bulunduğu bölgelerden geçen kamyonların BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ hafriyat kamyonu olarak kayıtlı olup olmadığı...

  • 1
  • 2